Teslimat ve İade

TESLİMAT VE CAYMA

HİZMETİN İFASI ve İFA ŞEKLİ

Hizmet, SATICI’ nın, Maslak Mah. A.O.S. 55. Sok. 42 Maslak No:4/546 Sarıyer İSTANBUL adresindeki merkezinde bildirilen tarihte ifa edilecektir.

İfa anında KATILIMCI’nın ifa yerinde bulunmaması halinde SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’nin KATILIMCI tarafından onaylanması ve hizmet bedelinin SATICI’nın sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI’nın satışa konu hizmeti ifa etme yükümlülüğü doğmaz.

CAYMA HAKKI:

Önemle belirtiriz ki, sunulan hizmete ilişkin olarak, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesi uyarınca işbu satım sözleşmesinden cayma hakkı mevcut olmayıp, yapılan satışlar kural olarak kesindir ve iadesi mümkün değildir.