Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Madde 1 – TARAFLAR

1.1. SATICI

Ünvanı               : MOBILEUPP YAZILIM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No          : 0622142499900001

Adresi                : Maslak Mah. A.O.S. 55. Sok. 42 Maslak No:4/546 Sarıyer İstanbul

Telefon               : 0554 706 00 43

Email                  : [email protected]

1.2. KATILIMCI

Adı/Soyadı        : [customer_first_last_name]

Adresi               : [fatura-adresi]

Telefon              : [telefon-no]

Email                : [e-posta-adresi]

Madde 2 – ÖN BİLGİLENDİRME FORMU’NUN KONUSU

İşbu Tüketici Ön Bilgilendirme Formu sözleşmesinin konusu, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmet ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

KATILIMCI, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifa koşulları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti satın aldığını, işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.aceupp.com sitesinde yer alan Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda KATILIMCI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Madde 3 – ÖN BİLGİLENDİRME FORMU KONUSU HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

Satın alınan hizmetin adı, hizmetin tanımı, satın alınan adedi, hizmet satış bedeli ve ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir:

Hizmet Bilgileri                           : [sepet-tutar]

Madde 4 – HİZMETİN İFASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

4.1. Hizmet, SATICI’ nın, Maslak Mah. A.O.S. 55. Sok. 42 Maslak No:4/546 Sarıyer İSTANBUL adresindeki merkezinde bildirilen tarihte ifa edilecektir.

İfa anında KATILIMCI’nın ifa yerinde bulunmaması halinde SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

4.2. Sözleşme konusu hizmetin ifası için, işbu Ön Bilgilendirme Formu sözleşmesi ve fatura bilgilendirmesine istinaden KATILIMCI tarafından onaylanması (nihai sözleşmeyi ifade eden Mesafeli Satış Sözleşme’nin otomatik olarak onaylanmış olması anlamına gelmektedir.) ve hizmet bedelinin SATICI’nın sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI’nın satışa konu hizmeti ifa etme yükümlülüğü doğmaz.

Madde 5 – CAYMA HAKKI

Önemle belirtiriz ki, sunulan hizmete ilişkin olarak, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesi uyarınca işbu satım sözleşmesinden cayma hakkı mevcut olmayıp, yapılan satışlar kural olarak kesindir ve iadesi mümkün değildir.

Madde 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1. KATILIMCI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.aceupp.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Hizmet bedeli ödendiği vakit bu Sözleşme kurulmuş ve KATILIMCI, Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

6.2. SATICI, sözleşme konusu hizmete ilişkin olarak www.aceupp.com‘da  yer verilen bilgilerin doğruluğu ve hizmetin belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Eğitim içeriği, eğitim esnasında, SATICI’nın ekip dinamiklerine veya başka bir sebebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumda KATILIMCI’nın ücret iade hakkı doğmamaktadır.

6.4. SATICI, programda açıklanan eğitim günü, saati, yeri ve eğitmeni değiştirme hakkını saklı tutar.

6.5. SATICI, eğitimlerin belirtilen saatten daha erken ya da daha geç bitmesi eğitmenin inisiyatifinde olup, bu durum KATILIMCI’ya bir talep hakkı vermeyeceği gibi, planlanandan daha uzun süren eğitimler için SATICI’ya da KATILIMCI’dan  ek bir ücret talep etme hakkı vermez.

6.6. Eğitim esnasında, eğitmene veya diğer katılımcılara sözlü veya fiziksel olarak sataşma, kışkırtma, hakaret, şiddet ya da şikayete konu olacak herhangi bir eylem ya da davranışın vukuu bulması halinde, satıcının ya da bu muamelelere maruz kalan satıcı ve diğer katılımcıların cezai soruşturma hakkı saklı olup, bu eylemi gerçekleştiren KATILIMCI’yı veya KATILIMCI’ları salondan çıkarma ve bu KATILIMCI veya KATILIMCI’lar açısından eğitimi sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda KATILIMCI veya KATILIMCI’lar konu eğitime katılmak için ödediği bedelin iadesini talep edemez.

6.7. KATILIMCI tarafından eğitim katılım formunun eksiksiz doldurulması ve katılım ücreti ödemesinin eksiksiz yapılması ile SATICI , KATILIMCI’nın vermiş olduğu e-posta ve cep telefonu ile iletişime geçecektir. KATILIMCI’nın vermiş olduğu e-posta , ad-ve soyad ve cep telefonu bilgisinin yanlış verilmesi halinde tüm sorumluluk KATILIMCI’ya ait olacaktır. SATICI, tarafından gönderilen e-postanın KATILIMCI’ya ulaşmaması, verilen cep telefonlarına ulaşılamaması, sertifikalarda yazılan isim-soyisim bilgisinin yanlış verilmesi halinde, sorun KATILIMCI’dan kaynaklanıyorsa, SATICI herhangi bir mesuliyet kabul etmez.

6.8. Eğitim yeterli kontenjana ulaşmadığı takdirde, ücret iadesi yapılması veya bu hakkın başka bir eğitime katılım için kullanılmasına imkan verilmesi tamamen SATICI’nın  tasarrufundadır.

6.9. Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık bulunmadığını kabul ederler.

6.10 İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri TARAFLAR arasında  okunmuş ve kabul edilmiş olup, bu Sözleşme ilgili etkinliklerin hizmet satışı tamamlandığı tarihte yürürlüğe girer.

6.11. Taraflar arasında elektronik ortamda gerçekleştirilen Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince yönetmelikte belirtilen süre boyunca SATICI’nın sisteminde dijital ortamda kayıtlı olarak saklanacak olup, talep etmesi halinde KATILIMCI söz konusu sözleşmelere ulaşabilecektir.

Madde 7 – HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

7.1. KATILIMCI’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.

7.2. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, taksitli olarak da yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşme hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Müşteri’nin seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulama ve/veya taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın tasarrufundadır.

7.3. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde Sözleşme’nin kurulma anı, ödemenin Hizmet Sağlayıcı’nın banka hesabına ulaştığı tarihtir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (İki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, SATICI ,hizmete ilişkin hizmet satış işlemini iptal etme hakkına haiz olacaktır.

7.4. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, hizmetin alınmasından sonra, KATILIMCI’ya ait kredi kartının, KATILIMCI’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya  ödememesi halinde, SATICI satışa konu hizmeti ifa etmekten kaçınabilir.

İş bu 7 maddeden oluşan ve MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’ne ilişkin ÖN BİLGİLENDİRME FORMU taraflar arasında ../../…. tarihinde elektronik ortamda onaylanarak bir örneği elektronik ortamda KATILIMCI’ya iletilmiş ve yasal süre boyunca saklanmaktadır.